Ova aplikacija je razvijena u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH kojeg implementira GIZ.
Ova aplikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Njen sadržaj je isključiva odgovornost GIZ-a i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije. 
Copyright: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH