Privatne vikendice na Blidinju koje se izdaju turistima

1. Kontekst

U sklopu projekta „ProLocal“ sufinansiranog od strane EU, GIZ pruža podršku parku prirode Blidinje kao turističkom odredištu. Glavni partner u projektu je lokalno turističko udruženje „Visit Blidinje“. Okvirni cilj projekta je unapređenje lanaca vrijednosti u turizmu i povećanje njihove održivosti.

Radna grupa za smještaj je izradila skup kriterija za pružatelje usluga smještaja u cilju povećanja kvaliteta njihovih usluga. S obzirom da vlasnici mnogih kuća ne borave stalno u parku prirode Blidinje i samo povremeno koriste svoje kuće, mnoge od njih stoje prazne najveći dio godine.

Iznajmljivanje je otežano činjenicom da nema nikoga ko bi se brinuo o poslovima poput primanja gostiju i čišćenja soba. Kako bi riješili ovaj problem i povećali trenutno jako ograničenu ponudu smještaja, Udruga „Visit Blidinje“ se odlučila ponuditi paket plaćenih usluga vlasnicima smještajnih kapaciteta. Kao preduslov za učešće u ovom poslovnom modelu, pružatelji usluga smještaja moraju ispuniti određene kriterije u pogledu kvaliteta njihove ponude.

Visit Blidinje će zainteresiranima pružiti savjetodavnu pomoć u slučaju poteškoća u ispunjavanju kriterija navedenih u poglavlju 6.