1. UVOD

Učešće na sajmu kao dio marketing mix-a


Vrste sajmova i izložbi

Tipologija prema sektoru
 • Više podrucni sajmovi / Opsti sajmovi
 • Stručni sajmovi / izložbe
 • Kongresni sajmovi
 • Potrošačke izložbe

Tipologija prema velicni i vaznosti / kategorijama
 • Međunarodni sajam / izložba
 • Nacionalni sajam / izložba
 • Regionalni sajam / izložba

Tipologija prema posjetiteljima (ciljnim grupama)
 • Poslovni posjetioci
 • Privatni posjetioci


Zašto su sajmovi važni ?

 • Sajmovi su iskustvo za sva ljudska osjetila
 • Sajmovi jamče i osiguravaju tržišnu transparentnost
 • Sajmovi omogucuju direktnu usporedbu izmedu cijene i doprinosa / kvalitete

 • Sajmovi promicu razmjenu informacija
 • Sajmovi su iskustva brendova
 • Sajmovi otvaraju vrata u nova tržišta


Izbor odgovarajućeg sajma

 • Analiza sajamskih kategorija

- tema
- naslov
- ciljna grupa
- regionalni domet

 • osobni ciljevi

 • preselekcija

 • posjeta


Kriteriji za odabir

 • Vaša situacija i ciljevi sudjelovanja se uklapaju u temu sajma
 • Imate reprezentativan asortiman proizvoda u ponudi

 • Dosegnut će te do ciljne grupe
 • Privući će te nove ciljne grupe