1. Uvod

Turistička industrija osigurava značajno tržište poljoprivrednih proizvoda, a turistička industrija traži različite i kvalitetne proizvode iz poljoprivrednog sektora. Veze između turizma i poljoprivrede predstavljaju najveću priliku za usmjeravanje turističkih pogodnosti za razvoj ruralnih područja.

Poljoprivredni proizvođači na području Blidinja u većini slučajeva ne promovišu svoje proizvode i imaju ograničen pristup tržištu. Također, turistički sektor se ne percipira kao prodajni kanal, tako da sinergija između sektora je na vrlo niskoj razini. Kako bi se prevladao ovaj jaz, potrebno je promovisati poljoprivredne proizvode u bliskoj saradnji s turističkim sektorom.

Kako bi se proizvodi sa područja Blidinja mogli naći u komercijalnoj prodaji i bili što konkurentniji na tržištu, potrebno je da ispunjavaju određene preduslove, kao i određene standarde kvaliteta. U cilju lakšeg pristupa svim relevantnim informacijama i dokumentima poljoprivrednim proizvođačima, pripremljena je ova publikacija-interaktivni vodič o standardima kvaliteta i drugim važnim informacijama grupi poljoprivrednih proizvođača sa područja Blidinja. Ova publikacija je pripremljena uz nesebičnu podršku projekta EU ProLocal koji je finansiran od strane GIZ-a.

Ovakav pristup će pomoći malim poljoprivrednicima da se diverzifikuju uz proizvodnju proizvoda visoke vrijednosti i nađu u komercijalnoj prodaji. Veza poljoprivrednog sektora sa sektorom turizma može ojačati sposobnost ruralnih zajednica da razviju i održe dodanu vrijednost, a time i poboljšaju kvalitetu života ljudi u ruralnim područjima. Sinergija između sektora trebala bi dovesti do povećanja prihoda i podrške održivosti oba sektora.