3. PRIJEDLOZI ZA PREVAZILAŽENJE PREPREKA I OSTVARIVANJE POTENCIJALA

Svi poljoprivredni proizvođači moraju biti (1) (2) (3) registrovani, minimum kao poljoprivredno gazdinstvo,

Ispunjavanje (4) mimimuma higijenskih uslova u proizvodnji, doradi skladištenju prehrambenih proizvoda, kao i relevantnih standarda.

Deklarisanje proizvoda – (5) (Zakon o zaštiti potrošača u BiH). Deklaracija je obavezna za svaki proizvod i treba da sadržava najmanje sljedeće podatke:

a) naziv proizvoda, naziv pod kojim se proizvod prodaje;
b) tip proizvoda ili model proizvoda;
c) naziv i punu adresu proizvođača;
d) Kod prethodno zamotanog proizvoda, deklaracija treba da sadržava i neto masu, minimalni rok trajanja te;
e) ako postoje, modifikovana svojstva proizvoda i organizama, sastavne dijelove i dodatke, kao i postupak kojim je to ostvareno. Određivanje tačnih sastojaka u svakom od datih proizvoda vrši se u nekoj od (6) referentnih labaratorija na području BiH.

S obzirom da neki od proizvoda su dostupni samo u toku sezone, treba uključiti i druge poljoprivredne proizvode kako bi ponuda u Blidinjskoj korpi bila potpuna.

Na mjestima gdje će se vršiti finalna prodaja obavezno postaviti adekvatne rashladne vitrine (frižidere), gdje će se čuvati lako kvarljivi proizvodi.

S obzirom da će više poljoprivrednih proizvođača biti uključeno u proizvodnju, doradu istih proizvoda, obratiti pažnju da je kvalitet istih ujednačen. Važno je da proizvod u svakom trenutku zadrži isti taj kvalitet i time bude bezbjedan po zdravlje. Ovaj zahtjev nije uvijek ispunjen, a razlozi za to su najčešće:

a) Loša sirovina
b) Neadekvatna kontrola u procesu
prerade/dorade
c) Neobučenost radnika
d) Neadekvatno skladištenje i distribucija proizvoda
e) Hemijske reakcije

Da bi se postigao što je moguće više ujednačen kvalitet proizvoda, potrebno je uraditi interne procedure u kojima će se opisati svi neophodni koraci, a koji trebaju biti isti kod svakog poljoprivrednog proizvođača, koji je uključen preko Udruge sa svojim proizvodima u blidinjskoj korpi.