4. Koraci u prelasku na zelenu ekonomiju u turističkom lancu vrijednosti, na nivou destinacije

Turistička destinacija obično sadrži karakteristične turističke proizvode (npr. pješčane plaže, kongresni turizam, eko turizam, avanture i sportovi u prirodi, obilasci kulturnih spomenika i drugo). Na nivou destinacije se usmjeravamo na ovu vrstu turističkih proizvoda, odnosno one koji su karakteristični i sveprisutni u datoj destinaciji.
Privrednici koji nude odabrani proizvod ili proizvode bi se trebali usaglasiti, strateški razvijati i zajednički raditi na provođenju mjera ekologizacije tih proizvoda. To ima dva paralelna cilja: učiti jedni od drugih kroz razmjenu iskustava, te dati doprinos jačanju imidža i konkurentnosti destinacije. Ekologizacija paleta proizvoda može prerasti u ključni prodajni argument i igrati važnu ulogu u marketingu i promociji destinacije.

Procesi prelaska na zelenu ekonomiju u turističkim lancima vrijednosti i saradnja među sudionicima:

Saradnja

Kontaktirati
sve sudionike

Ciljane diskusije

Utvrditi zajedničke ciljeve

Pristup na nivou destinacije

Strateška perspektiva

Uvjerenje da svi profitiraju

Koristi za sve sudionike

Akcioni plan

Dogovoriti mjere

Usaglašena politika i početne aktivnosti

Dogovoriti početne korake

Međutim, primjena zelene ekonomije u turističkim lancima vrijednosti na nivou destinacije zahtijeva podizanje svijesti kod sudionika i promociju cjelokupnog koncepta. Proces može posustati u slučaju da nisu izvršene adekvatne pripreme i to na strateški način. Cilj je postići dogovor o mjerama i odgovornostima za njihovo provođenje. Posredovanje u ovom procesu donošenja odluka, u kojem učestvuje veliki broj sudionika, mora biti usmjereno ka jasnom cilju i osloniti se na učešće (vrlo vjerovatno i predvodništvo) lokalnih organa uprave, ministarstava ili NVO-a. Vodeći partner igra važnu ulogu i mora imati podršku većine privrednika u toj destinaciji. Pored vodećeg partnera, moderatori moraju preuzeti ulogu koordinatora u procesu prelaska na zelenu ekonomiju na nivou destinacije.

Pojedini koraci i faze rada se mogu podijeli u dva dijela:

Obuka moderatora

Komponenta 1

Radionica na nivou destinacije

Rezultati i akcioni plan

Komponenta 2

4.1 Komponenta 1 – Obuka moderatora

Za obuku moderatora je potrebno otprilike tri dana i po mogućnosti je treba provesti neposredno prije radionice. Obično je dovoljno obučiti 3-5 moderatora, zavisno od broja učesnika na turističkoj radionici. Na početku obuke svi moderatori bi trebali posjetiti jednog privrednika/preduzeće (koje će predstavljati primjer) gdje se mogu vidjeti pozitivni ali i manje pozitivni primjeri zelene ekonomije, i razgovarati o tome. Nakon te početne posjete će se raditi praktične vježbe. Zadnji dan obuke će služiti za pripremu (informacija, radnih materijala).

1. dan

Uvod u obuku i alate, početna posjeta

2. dan

Praktične vježbe i primjena predviđenih alata

3. dan

Pripreme za radionicu koja slijedi

4.2 Komponenta 2 – Turistička radionica i akcioni plan

Ciljna grupa za ovu radionicu su vodeći pružatelji turističkih usluga i, kao što je gore spomenuto, predstavnici NVO-a i organa uprave (općine, kantoni, ministarstva).

Radionica, okvirnog trajanja dva dana, ima za cilj:

 • podizanje svijesti o potrebama i opcijama u pogledu prelaska na zelenu ekonomiju,
 • zajedničku identifikaciju potencijala za zelenu ekonomiju u cijelom turističkom lancu vrijednosti na nivou destinacije,
 • dogovor o koracima i odgovornostima za provođenje dogovorenih mjera.

Detaljna analiza situacije u datoj turističkoj destinaciji se radi prvog dana a diskusija i prioritizacija oblasti intervencije i aktivnosti, kao i utvrđivanje konkretnih mjera za jedan ili više turističkih proizvoda su predviđeni za drugi dan radionice.

Mjesto održavanja radionice bi trebalo biti relativno blizu (bez potrebe za dugim putovanjem) i trebalo bi i samo predstavljati dobar primjer mjera ekologizacije, tako da se kroz kratku prezentaciju i obilazak na početku/u toku radionice može direktno pokazati učesnicima.

Kratki pregled sadržaja radionice:

4. dan

Dogovor i diskusija o trenutnoj situaciji

5. dan

Utvrđivanje aktivnosti i akcionog plana

4.3 Preporučeni program za radionicu:

Pripremna faza

Učesnici, mjesto održavanja, materijal, prikupljanje podataka

Destinacija

Situacija, efekti, izazovi u smislu ekologizacije

Turistički proizvodi

Kriteriji, relevantnost, učinak, potrebne radnje

Potrebne aktivnosti

Učesnici, mjesto održavanja, materijal, prikupljanje podataka

Ciljevi

Razvojni cilj (za jedan ili više turističkih proizvoda)

Ograničenja i mogućnosti

Analiza

Akcioni plan

Aktivnosti i odgovornosti

Monitoring

Provođenje rezultata

1. korak – priprema

 • Cilj: pregled raspoloživih izvora informacija

Prikupljanje svih relevantnih materijala (npr. mape, promotivni materijali, statistike, okruženje, zaštita prirode, kontakti sudionika), izbor mjesta održavanja radionice, izrada i slanje pozivnica, itd.

 • Rezultat: dokumentacija, PowerPoint prezentacija

2. korak – mapiranje destinacije

 • Cilj: vizualizacija informacija o destinaciji

Mapa destinacije prekrivena po jednom prozirnom folijom za svaku temu:
postojeća turistička infrastruktura i pristup, trenutne i potencijalne turističke atrakcije, zaštićena područja i problemi vezani za okoliš. Sudionici bi na svaku foliju trebali unijeti njima poznate informacije važne za tu temu.

 • Rezultat: dokumentacija, PowerPoint prezentacija

3. korak – turistički proizvodi

 • Cilj: analiza turističkih proizvoda u turističkoj destinaciji

Sažetak sa osnovnim podacima o svim turističkim proizvodima koji se nude u destinaciji, definicije najvažnijih proizvoda (u smislu identiteta destinacije i doprinosa lokalnoj privredi), analiza sekundarnog lanca vrijednosti (pružatelji usluga, dobavljači), sažetak i vizualizacija kompletnog turističkog lanca vrijednosti u datoj destinaciji (pregled)

 • Rezultat: pregled primarnih i sekundarnih lanaca vrijednosti

4. korak – aktivnosti i ciljevi za turističke proizvode

 • Cilj: izrada strategija za primjenu zelene ekonomije

Izbor najvažnijih turističkih proizvoda, utvrđivanje potencijala za primjenu zelene ekonomije u istim, utvrđivanje kriterija za mjerenje učinka (pokazatelji). Na primjer: otpad, otpadne vode, potrošnja energije, obnovljivi izvori energije, buka, nepotrebna rasvjeta (svjetlosno zagađenje), smanjenje transporta i prometa, pesticidi i gnojiva, arhitektonski objekti od prirodnih materijala, interijeri bez štetnih hemikalija, biorazgradivi deterdženti, organski proizvodi, itd.

 • Rezultat: opis mjera zelene ekonomije za analizirani turistički proizvod

5. korak – Ograničenja i mogućnosti

 • Cilj: analiza i fokus mjera zelene ekonomije

Pojasniti: koji aspekti će imati najveće efekte, koja rješenja/mjere je lako provesti a za koje je potrebno duže vrijeme ili veći budžet? Koje mjere će povećati kvalitet proizvoda, ugled turističke destinacije i/ili doživljaj posjetilaca, ili čak rezultirati novim proizvodima?

 • Rezultat: prioritizacija mjera zelene ekonomije i izbor jednog ili više proizvoda koji su karakteristični za tu destinaciju

6. korak – Aktivnosti i odgovornost

 • Cilj: dogovor o akcionom planu

Utvrđivanje strateškog razvojnog cilja za konkretan turistički proizvod. Jedan akcioni plan za svaki sektor određenog turističkog lanca vrijednosti u cilju prelaska na zelenu ekonomiju u datom lancu vrijednosti i destinaciji u cjelosti; sporazum o koracima, resursima i odgovornostima /dinamički plan

 • Rezultat: plan aktivnosti sa planiranom dinamikom i odgovornostima

7. korak – Realizacija i evaluacija rezultata

 • Cilj: realizacija, razmjena iskustava, odnosi s javnošću

Treba formirati radnu grupu koja će vršiti nadzor nad provođenjem planiranih mjera. Važno je posvetiti pažnju promociji i odnosima s javnošću, kako unutar destinacije da bi se proširili efekti, tako i van nje u cilju izgradnje imidža turističke destinacije.

 • Rezultat: dokumentirani rezultati