6. Strateški ciljevi primjene zelene ekonomije u lancu vrijednosti u turizmu

Pri prelasku na zelenu ekonomiju u turističkim proizvodima postavlja se pitanje osnovne strategije. S obzirom da su pojedini faktori u okruženju već u velikoj mjeri određeni (energija, voda, otpad, zaštita prirode i efikasnost isporuke roba, usluga i transporta), proizvodi se u smislu primjene zelene ekonomije mogu poboljšati, diverzificirati ili razviti u obliku sasvim novih proizvoda. Međutim, tu je potrebno postaviti rokove, definirati dizajn proizvoda, njihovu tržišnu prođu kao i odgovornosti u okviru turističke destinacije za realizaciju dogovorenih mjera i utvrđivanje dodatno potrebnih sredstava, kao i pokazatelja za mjerenje uspješnosti tih mjera.

Rok

Proizvod

Tržište

Odgovornost
i troškovi

Kljucne
strategije/mjere

Pokazatelji

Energija

Voda

Otpad

Transport

Isporuka roba

Upravljanje
prirodnim resursima