5. KAKO ORGANIZOVATI UČEŠĆE NA SAJMU ?


Sudjelovanje na sajmovima – važno

 • Prepoznavanje važnosti sajamskog marketinga
 • Formuliranje ciljeva sudjelovanja
 • Izbor i donošenje odluka
 • Izrada proračuna
 • Organizacijske procedure
 • Atraktivan štand
 • Dovoljan broj posjetitelja
 • Primjereno oglašavanje i odnos s javnošću
 • Temeljito obrada informacija poslje sajma

Profesionalna prezentacija firme i proizvoda/uluga

 • Kako primijeniti moto sajma: od cateringa preko reklame  do poklona za goste
 • Sajamski štand kao vizit-kartica firme
 • Izbor eksponata i privlačenje pažnje jer "manje je više„
 • Izbjeći greške i učiti od boljih
 • Primjeri FAMAB e.V. – trendovi i prakična primjena
 • Veličina i budžet sajamskog nastupa

Dokumenti u pripremi sudjelovanja

 • Planovi sajmista
 • Planovi dvorana
 • Registracijski obrasci
 • Dokumenti o uslugama
 • Prostor na raspolaganju
 • Uvjeti za izlaganje

Tehnika i organizacija

 • Kako primijeniti moto sajma: od cateringa preko reklame  do poklona za goste
 • Sajamski štand kao vizit-kartica firme
 • Program izlagača
 • Tehnički standardi
 • Prijevoz Organizirati sastavljanje i rastavljanje štanda

Vrste štandova

Kompatibilnost okoliša

Primjer strukture troškova

Primjeri izložbenih prostora – štandova