KATALOG ODABRANIH PREDUZEĆA DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

Uvod

  • en

Preradom drveta i proizvodnjom proizvoda od drveta1 u BiH se bavi oko 1100 preduzeća koja zapošljavaju oko 15 hiljada ljudi. Ova preduzeća su tokom 2017. godine ostvarila ukupan prihod od 1,24 milijardi KM, od čega se 57% odnosi na izvoz, prvenstveno u zemlje Evropske unije. Ovim preduzećima treba dodati i oko 240 preduzeća koja se bave proizvodnjom namještaja2 i koja u BiH zapošljavaju oko 9 hiljada ljudi. Proizvođači namještaja su tokom 2017. godine ostvarili ukupan prihod od oko 650 miliona KM, pri čemu se 63% odnosi na izvoz.

U katalogu su predstavljeni profili petnaest kompanija koja se bave proizvodnjom pločastog, masivnog i tapaciranog namještaja, podova, stolarije, lijepljenih ploča, rezane građe, peleta, briketa i dr. U katalogu se nalaze najvažniji podaci o djelatnosti odabranih preduzeća, proizvodima koje nude, vrstama drveta i materijala sa kojima rade, mašinama i opremom kojima raspolažu, proizvodnim kapacitetima, standardima i certifikatima, izvoznim tržištima, referencama, mogućim formama saradnje i kontakt osobama koje mogu da pruže sve dodatne informacije i odgovore na potencijalne upite.

Na prikazanoj mapi možete odabrati firmu na osnovu geografskog položaja te klikom na naziv firme direktno posjetiti njenu web stranicu.

Nadamo se da će katalog doprinijeti boljem informisanju o uspješnim preduzećima i drvoprerađivačkoj industriji BiH u cjelini, kao i uspostavljanju novih poslovnih kontakata i saradnje.


1 Ova preduzeća su po statističkoj klasifikaciji djelatnosti obuhvaćena glavom 16 – Prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala.
2 Ova preduzeća su po statističkoj klasifikaciji djelatnosti obuhvaćena glavom 31 – Proizvodnja namještaja.

      Odabirom  kategorije koja vas zanima prikazaće Vam se firme koje se bave djelatnošću unutar odabrane kategorije.  Klikom na logotip firme prikazaće se detaljan opis.