4. POSTSAJAMSKE AKTIVNOSTI


Što slijedi poslije sajma ?

 • Zahvaliti važnim kupcima
 • Žurno dostavljanje obećanog materijala
 • Rasprave unutar vlastite tvrtke

 • Prodajni predstavnik, uredski predstavnici, obrtnici
 • Preduvjet: ispravne bilješke!

 • Telefonski pozivi
 • Obrada upita


Sajam – završno izvješće 

 • Broj i kvaliteta kontakata u odnosu na ukupan broj posjetitelja
 • Broj korisnika / zainteresani / ostali
 • Podrijetlo posjetitelja: domaće/ međunarodno/ regionalno podrijetlo / grana industrije

 • Stručni položaj posjetitelja, funkcije, ovlasti donošenja odluka
 • Glavne točke interesa
 • Prijedlozi i kritike o izboru izložaka i prezentacija

 • Rezonanca i odziv na reklame / najave
 • Kalkulacija troškova
 • Dizajn štanda / učinak štanda / funkcionalnost štanda

 • Timski rad
 • Zaključak